• 11987654321

  • 83 Andy St. Madison NJ 78002

avatar

București, 25 octombrie 2022 – Asociația Young Initiative și Fundația World Vision România au lansat un apel suplimentar de înscriere în programul de dezvoltare organizațională Accelerator ONG adresat ONG-urilor din România active în mediul rural și urban mic sau în domenii precum mediu, drepturile omului și educație civică.

  • Prezentul Apel Suplimentar vine în completarea grupului-țintă selectat în primăvara 2022 odată cu demararea Programului;
  • Se vor selecta până la 5 ONG-uri care vor deveni parte din Program pe o durată de 8 luni, beneficiind într-un ritm adaptat de oferta Programului;
  • Termenul limită de înscriere este 3 noiembrie 2022.

Programul Accelerator ONG este o componentă esențială a proiectului “Acceleratorul de Sustenabilitate pentru ONG-uri”, derulat de Asociația Young Initiative și Fundația World Vision România cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește capacitatea organizațiilor non-profit din România de a implementa procese de dezvoltare organizațională care să ducă la un impact sporit în comunitate.

Prin programul Accelerator ONG, organizațiile beneficiare sunt susținute în mod direct prin sesiuni de mentorat și coaching pentru a dezvolta strategii de creștere și transformare organizațională. Pe durata programului, organizațiile trec printr-o evaluare organizațională, dezvoltă un plan de dezvoltare organizațională și pun în aplicare obiectivele agreate împreună cu coach-ul dedicat, în vederea dezvoltării unei activități sustenabile cu impact în comunitate și rezultate pe termen lung.

,,Prin Accelerator ONG avem acces la mentorat și la contexte de dezvoltare organizațională care ne ajută să vedem cu certitudine și claritate ce avem nevoie să îmbunătățim, cum să construim reziliență în modul de lucru, cum să planificăm obiective pe termen lung și cum să sprijinim mai bine, într-un mod autentic, elevii, părinții și profesorii pentru a putea clădi și duce învățarea la un nivel mai înalt. De asemenea, avem oportunitatea să facem parte dintr-o comunitate cu aceleași interese și valori din domeniul ONG-urilor, ceea ce ne oferă acces la învățare continuă și schimb de bune practici.” reprezentant  Asociația Inițiativă în educație (InEdu), înscrisă în program în cadrul primului apel de selecție.

Complementar intervenției directe, toate organizațiile participante la program vor beneficia în perioada următoare de o componentă de învățare prin pilotarea a trei cursuri în format MOOC (Massive Open Online Course) dezvoltate în cadrul proiectului, pe tematici precum: Reziliență Organizațională, Comunicare Nonprofit, Bună Guvernanță. Mai mult decât atât, vor lua parte la întâlniri de lucru în format fizic și vor fi integrate într-o comunitate online de învățare unde vor putea face schimb de bune practici și învăța unii de la alții. Întregul proces de transformare organizațională se va adapta la nevoile și capacitatea fiecărei organizații, iar toate obiectivele și sarcinile vor fi stabilite de comun acord. 

Organizațiile care doresc să se alăture programului de dezvoltare organizațională Acceleratorul de ONG-uri se pot înscrie în etapa de selecție în perioada 20 octombrie 2022 – 3 noiembrie 2022. Informațiile despre apelul de înscriere se găsesc pe website-ul proiectului la https://www.accelerator-ong.ro/apel-suplimentar-selectie-accelerator-ong/

Înscrierea în program se realizează prin completarea unui formular de autoevaluare a dezvoltării organizaționale, urmat de completarea formularului de înscriere în program. Organizațiile aplicante vor fi evaluate de către experți în sectorul ONG, cu o vastă experiență în dezvoltarea sectorului non-profit din România, iar rezultatele finale vor fi publicate în prima parte a lunii noiembrie.

Mai multe informații despre programul Accelerator ONG pot fi obținute atât pe site-ul proiectului  https://www.accelerator-ong.ro/ , cât și prin contactarea organizatorilor la adresa de e-mail anamaria_motateanu@wvi.org.

_________________________________________________________________________________

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

Despre Asociația Young Initiative

Asociația Young Initiative sprijină dezvoltarea prin educație a tinerilor și comunităților din România din 2009. Organizația are 3 piloni de activitate: Incluziune Socială, Împuternicirea Tinerilor (Youth Empowerment), Dezvoltarea ONG-urilor. Asociația sprijină în mod activ copii instituționalizați, tineri și ONG-uri din România și din Europa, iar numitorul comun este credința puternică în forța educației de a transforma comunități. Viziunea Asociației este că o societate educată este o societate puternică și liberă. Credem în puterea educației de a schimba oameni și comunități, de a crea oportunități și de a sprijini copiii și tinerii pentru a se dezvolta la adevăratul lor potențial. O educație de calitate dezvoltă spiritul liber, inițiativa, gândirea critică, curiozitatea și creează premisele unei vieți independente. Asociația Young Initiative operează din 2014 Centrul pentru Managementul Organizațiilor Nonprofit, proiect derulat cu sprijinul Granturilor SEE 2009-2014, prin care ONG-urile din România beneficiază de resurse educaționale și programe de suport. Asociația este membră a YMCA, care sprijină dezvoltarea a peste 58 milioane de tineri și 12.000 comunități în peste 120 țări din lume.

www.younginitiative.org

www.management-ong.ro

https://www.facebook.com/fb.young.initiative

Despre World Vision România

World Vision România este o organizație care desfășoară programe de intervenție umanitară de urgență, dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății. Fundația lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de țări din întreaga lume. În 30 de ani de prezență în România, am ajutat peste 500.000 de copii și adulți, în aproape 500 de comunități din 18 județe. World Vision România crede în dreptul la șanse egale pentru copiii de la sate și de la oraș și de aceea în comunitățile rurale unde este prezentă desfășoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung, cu focus pe educație și reducerea abandonului școlar, sănătate și protecția copilului, agricultură și dezvoltare rurală, angajament civic și creștin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la condiții de viață mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunității în care trăiesc. Prin proiectele noastre, ne concentrăm pe transformarea comunităților și a membrilor acestora pentru a realiza o viață împlinită pentru fiecare copil.

www.worldvision.ro

http://www.facebook.com/WorldVisionRomania

http://blog.worldvision.ro/

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația Young Initiative în parteneriat cu Fundația World Vision România și beneficiază de o finanțare în valoare de 237.337 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.orgInformații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.