• 11987654321

  • 83 Andy St. Madison NJ 78002

avatar

Asociaţia Young Initiative alături de fundaţia World Vision România anunţă încheierea proiectului “Acceleratorul de Sustenabilitate pentru ONG-uri”, prin care 25 de organizaţii din România au trecut printr-un complex program de dezvoltare organizaţională pentru a avea un impact sporit în comunitate. Totodată, în cadrul proiectului au fost create mai multe instrumente si resurse de învăţare precum cursurile online de “Comunicare nonprofit”, “Rezilienţă organizaţională”, “Bună guvernanţă în ONG-uri” şi Self-Accelerator, un instrument online care să ajute orice organizaţie să parcurgă propriul proces de dezvoltare organizaţională.

Proiectul “Acceleratorul de Sustenabilitate pentru ONG-uri” a fost derulat de Asociaţia Young Initiative în parteneriat cu Fundaţia World Vision România cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului a fost de a creşte capacitatea organizaţiilor non-profit din România de a implementa procese de dezvoltare organizaţională care să ducă la un impact sporit în comunitate.

“Proiectul ne-a oferit ocazia de a lucra alături de peste 20 de organizaţii din toată ţara, creând un proces de învăţare bidirecţional. Am sprijinit în mod direct dezvoltarea lor organizaţională, iar în schimb ne-au investit cu încredere şi cu perspective autentice privind lucrul la firul ierbii. Ne propunem să ducem mai departe lecţiile învăţate şi să lărgim cadrul de acces la instrumentele dezvoltate în proiect: cursurile MOOC şi instrumentul Self-Accelerator. De asemenea, ca urmare a feedbackului pe care l-am primit din sector ne dorim să continuăm cu organizarea Forumului ONG şi să facilităm spaţii de discuţie privind dezvoltarea sustenabilă a organizaţiilor non-profit din România.” Răzvan Sassu, manager proiect ,,Acceleratorul de Sustenabilitate pentru ONG-uri”.

O componentă esenţială a proiectului “Acceleratorul de Sustenabilitate pentru ONG-uri” a fost programul Accelerator ONG. Timp de 16 luni, peste 20 de ONG-uri din România, active în mediul rural şi urban mic sau în domenii precum tineret, mediu, drepturile omului şi educaţie civică, au fost susţinute în mod direct prin sesiuni de mentorat şi coaching pentru a dezvolta cele mai potrivite strategii de creştere şi transformare organizaţională. Organizaţiile beneficiare au trecut printr-o evaluare organizaţională, au parcurs un plan de dezvoltare organizaţională şi au pus în aplicare obiectivele agreate împreună cu coach-ul dedicat, în vederea dezvoltării unei activităţi sustenabile cu impact în comunitate şi rezultate pe termen lung.

“Ca urmare a participării la Accelerator ONG, organizaţia este în primul rând mai încrezătoare în forţele proprii, oamenii continuă să fie motivaţi şi dornici de a face schimbări şi a contribui la îmbunătăţirea sistemului educaţional. Suntem mult mai conştienţi de impactul nostru şi de lucrurile pe care le-am realizat, datorită analizelor, a exerciţiilor de follow-up, reflecţiei. Suntem mult mai organizaţi, motivaţi să ne facem în continuare treaba, mai uniţi. Proiectele ne-au adus ocazii stabile de contribuţie şi implicare pentru membri, motive de celebrare şi reuşită şi ne-au sudat echipa. Cu siguranţă suntem şi mai bine pregătiţi. Ne-am dezvoltat abilităţi şi competenţe noi în organizare, managementul proiectului, scriere de proiecte, comunicare.” Asociaţia INEDU – Iniţiativă în educaţie.

Complementar intervenţiei directe, toate organizaţiile participante la programul Accelerator ONG au luat parte la întâlniri de lucru în format fizic şi au fost integrate într-o comunitate online de învăţare unde au putut face schimb de bune practici şi învăţa unii de la alţii. Întregul proces de transformare organizaţională a fost adaptat la nevoile şi capacitatea fiecărei organizaţii, iar toate obiectivele şi sarcinile au fost stabilite de comun acord.

“Aş putea sa sumarizez experienţa Accelerator ONG la un singur cuvânt care înseamnă atât de mult: curaj. Curajul de a tinde, a gândi la proiecte mai mari. Curajul de a face lucrurile la un alt nivel. Curajul de a comunica cât mai eficient, cât mai simplu şi cât mai plăcut cu publicul tău.” Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Bihor.

În cadrul proiectului au fost dezvoltate trei cursuri MOOC special gândite pentru a răspunde cât mai bine nevoilor reale de învăţare şi dezvoltare ale ONG-urilor din România: Comunicare Non-profit, Rezilienţă Organizaţională, Bună Guvernare. Cursurile se adresează atât managerilor organizaţiilor non-profit, cât şi angajaţilor şi voluntarilor şi oferă cunoştinţele şi informaţiile necesare pentru a ajuta orice ONG să îşi poată desfăşura activitatea cât mai eficient şi a îşi atinge obiectivele cu succes. Totul într-o formă cât mai modernă şi accesibilă. Conţinutul este divers, pornind de la video şi continuând cu materiale practice, exerciţii aplicate, instrumente de lucru, interviuri cu experţi în domeniile respective. Cursurile pot fi accesate online, gratuit pe https://management-ong.teachable.com

De asemenea, în cadrul proiectului a fost lansat instrumentul Self-Accelerator care oferă metode şi exemple concrete prin care fiecare ONG poate parcurge singur, neasistat propriul proces de dezvoltare organizaţională. Resursele, aduse împreună sub forma instrumentului Self-Accelerator au fost folosite şi testate cu succes în cadrul programului Accelerator ONG, de către organizaţiile beneficiare. Prin accesarea instrumentului Self-Accelerator se poate realiza diagnoza organizaţie, o planificare strategică, metode de implementare şi monitorizare a strategiei. Instrumentul poate fi accesat online, gratuit, aici: https://www.accelerator-ong.ro/self-accelerator/

Finalizarea proiectului “Acceleratorul de Sustenabilitate pentru ONG-uri” a fost marcată prin organizarea ,,Forumului Sustenabilităţii ONG-urilor” care a reunit peste 100 de reprezentanţi ai sectorului non-profit: manageri ai ONG-urilor din România, angajaţi, voluntari, tineri dornici să se implice şi să aducă o schimbare în comunitatea lor. În cadrul evenimentului, participanţii au primit acces direct la resursele şi instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului, precum şi şansa de a intra în conversaţie cu lideri importanţi din sectorul neguvernamental, dar şi din mediul corporate despre ultimele tendinţe, perspective, oportunităţi de parteneriat şi finanţare.

“Aşa cum s-a menţionat în cadrul Forumului este foarte important să ne întâlnim în fizic, online-ul nu a compensat valoarea pe care o are un networking care adună toţi oamenii la un loc. De asemenea, în dezvoltarea organizaţională este foarte important schimbul de bune practici, ideea că putem face lucruri împreună şi că trebuie să ne putem la masă să colaborăm. Parteneriatul este esenţial, este un aspect care traversează poate toate ariile dezvoltării organizaţionale şi, de aceea, acest forum a fost un moment esenţial de încheiere a programului.” Asociaţia Volens.

Mai multe detalii şi informaţii despre proiectul “Acceleratorul de Sustenabilitate pentru ONG-uri” şi resursele dezvoltate în cadrul acestuia pot fi accesate pe site-ul dedicat: https://www.accelerator-ong.ro/

*** Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparităţile economice şi sociale şi a consolida relaţiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare şi statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorţiul compus din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia PACT şi Frivillighet Norge, care acţionează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile şi a cetăţeniei active şi creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmăreşte dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii şi capacităţii sectorului societăţii civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetăţeniei active şi a drepturilor omului şi consolidând în acelaşi timp relaţiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Pentru mai multe informaţii despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesaţi www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informaţii despre Granturile SEE şi Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.”

*** Despre Asociaţia Young Initiative
Asociaţia Young Initiative sprijină dezvoltarea prin educaţie a tinerilor şi comunităţilor din România din 2009. Organizaţia are 3 piloni de activitate: Incluziune Socială, Împuternicirea Tinerilor (Youth Empowerment), Dezvoltarea ONG-urilor. Asociaţia sprijină în mod activ copii instituţionalizaţi, tineri şi ONG-uri din România şi din Europa, iar numitorul comun este credinţa puternică în forţa educaţiei de a transforma comunităţi. Viziunea Asociaţiei este că o societate educată este o societate puternică şi liberă. Credem în puterea educaţiei de a schimba oameni şi comunităţi, de a crea oportunităţi şi de a sprijini copiii şi tinerii pentru a se dezvolta la adevăratul lor potenţial. O educaţie de calitate dezvoltă spiritul liber, iniţiativa, gândirea critică, curiozitatea şi creează premisele unei vieţi independente. Asociaţia Young Initiative operează din 2014 Centrul pentru Managementul Organizaţiilor Nonprofit, proiect derulat cu sprijinul Granturilor SEE 2009-2014, prin care ONG-urile din România beneficiază de resurse educaţionale şi programe de suport. Asociaţia este membră a YMCA, care sprijină dezvoltarea a peste 58 milioane de tineri şi 12.000 comunităţi în peste 120 ţări din lume.

*** Despre World Vision România
World Vision România este o organizaţie care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy, punând în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. În 30 de ani de prezenţă în România, am ajutat peste 500.000 de copii şi adulţi, în aproape 500 de comunităţi din 18 judeţe.

World Vision România crede în dreptul la şanse egale pentru copiii de la sate şi de la oraş şi de aceea în comunităţile rurale unde este prezentă desfăşoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung, cu focus pe educaţie şi reducerea abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la condiţii de viaţă mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunităţii în care trăiesc. Prin proiectele noastre, ne concentrăm pe transformarea comunităţilor şi a membrilor acestora pentru a realiza o viaţă împlinită pentru fiecare copil.

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația Young Initiative în parteneriat cu Fundația World Vision România și beneficiază de o finanțare în valoare de 237.337 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.orgInformații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.