• 11987654321

  • 83 Andy St. Madison NJ 78002

avatar

Organizațiile neguvernamentale din România resimt mai mult ca oricând nevoia de resurse pentru dezvoltarea și consolidarea capacității de funcționare și acțiune, confruntându-se cu dificultăți financiare și de management. Este una dintre concluziile unui studiu care a dorit să analizeze problemele cu care se confruntă sectorul non-profit, în contextul pandemiei Covid-19. Ca răspuns la aceste provocări, Asociația Young Initiative și Fundația World Vision România lansează o inițiativă care va contribui la sustenabilizarea sectorului neguvernamental și întărirea capacității organizaționale a ONG-urilor din România.

București, 29 septembrie 2021. Pandemia a accentuat problemele cu care se confruntă sectorul non-profit din România. Conform unui studiu realizat de Asociația Young Initiative și Fundația World Vision România în rândul a 111 ONG-uri, dintre care 37 din mediul rural, cele mai stringente nevoi ale organizațiilor neguvernamentale sunt lipsa resurselor financiare, fluctuația personalului precum și accesul scăzut la programe de formare-dezvoltare pentru personalul angajat sau voluntari. Dintre cele mai relevante date colectate, aflăm că 6 din 10 dintre ONG-urile respondente din mediul urban respondente nu au niciun angajat, iar 23% dintre ele au între 1-3 angajați. De cealaltă parte, 9 din 10 ONG-uri din mediul rural nu au nici un angajat și 38% din respondenți au un buget anual mai mic de 5000 de lei și beneficiază de cel mult 2 surse de finanțare. Toate aceste provocări limitează capacitatea ONG-urilor din România de a oferi servicii necesare în comunitate, comparativ cu potențialul și nevoile existente.

Ca răspuns la problemele identificate, Asociația Young Initiative în parteneriat cu Fundația World Vision România lansează proiectul “Acceleratorul de Sustenabilitate pentru ONG-uri”, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește capacitatea organizațiilor nonprofit din România de a implementa procese de dezvoltare organizațională care să ducă la un impact sporit în comunitate.

Intervenția directă se adresează unui număr de 20 de ONG-uri din România active în mediul rural și urban mic sau în domenii precum tineret, drepturile omului, educație civică, mediul înconjurător care vor fi incluse, pe parcursul a peste 16  luni, într-un program complex de tipul “Accelerator de ONG-uri”. Programul furnizează sesiuni de coaching și mentorat pentru personalul organizațiilor selectate și realizarea de diagnoze și analize de nevoi personalizate, care să conducă la întocmirea de planuri concrete și strategii de creștere a capacității organizaționale ale ONG-urilor și la implementarea acestora. De asemenea, programul presupune și participarea personalului ONG-urilor selectate la o componentă de învățare integrată din cadrul proiectului. Apelul de înscriere pentru programul de Accelerator destinat ONG-urilor va fi lansat în prima parte a anului 2022.

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului ONG din România, proiectul va crea și 3 cursuri în format MOOC (Massive Open Online Course) pe tematici precum Reziliență Organizațională, Comunicare Nonprofit și Bună Guvernanță. Acestea vor fi gratuite, accesibile oricărei organizații interesate în orice moment, necesitând o simplă conexiune la Internet.

Complementar, proiectul urmărește dezvoltarea unui instrument de tip Self-Accelerator care integrează metodele folosite în cadrul programului „Accelerator de ONG-uri” permițând utilizarea sustenabilă a acestora în mod individual (neasistat) de către alte organizații. Pentru promovarea intervențiilor folosite în proiect va fi organizat un forum dedicat sustenabilității sectorului ONG din România, în cadrul căruia participanții vor putea afla poveștile de succes ale beneficiarilor intervențiilor. Tot aici vor fi lansate public cele 3 cursuri MOOC și instrumentul Self-Accelerator, ca resursă pentru alte organizații.

Proiectul va avea o durată de 26 luni începând cu luna Septembrie 2021 și beneficiază de o finanțare în valoare de 237.337 euro din partea programului Active Citizens Fund, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Informațiile principale despre proiect vor fi disponibile pe website-ul proiectului la www.accelerator-ong.ro .

Descarcă comunicat (PDF)

——————————————————————————————————————————

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

Despre Asociația Young Initiative

Asociația Young Initiative sprijină dezvoltarea prin educație a tinerilor și comunităților din România din 2009. Organizația are 3 piloni de activitate: Incluziune Socială, Împuternicirea Tinerilor (Youth Empowerment), Dezvoltarea ONG-urilor. Asociația sprijină în mod activ copii instituționalizați, tineri și ONG-uri din România și din Europa, iar numitorul comun este credința puternică în forța educației de a transforma comunități. Viziunea Asociației este că o societate educată este o societate puternică și liberă. Credem în puterea educației de a schimba oameni și comunități, de a crea oportunități și de a sprijini copiii și tinerii pentru a se dezvolta la adevăratul lor potențial. O educație de calitate dezvoltă spiritul liber, inițiativa, gândirea critică, curiozitatea și creează premisele unei vieți independente. Asociația Young Initiative operează din 2014 Centrul pentru Managementul Organizațiilor Nonprofit, proiect derulat cu sprijinul Granturilor SEE 2009-2014, prin care ONG-urile din România beneficiază de resurse educaționale și programe de suport. Asociația este membră a YMCA, care sprijină dezvoltarea a peste 58 milioane de tineri și 12.000 comunități în peste 120 țări din lume.

www.younginitiative.org

www.management-ong.ro

https://www.facebook.com/fb.young.initiative

Despre World Vision România

World Vision România este o organizație care desfășoară programe de intervenție umanitară de urgență, dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății. Fundația lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de țări din întreaga lume. În 30 de ani de prezență în România, am ajutat peste 500.000 de copii și adulți, în aproape 500 de comunități din 18 județe. World Vision România crede în dreptul la șanse egale pentru copiii de la sate și de la oraș și de aceea în comunitățile rurale unde este prezentă desfășoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung, cu focus pe educație și reducerea abandonului școlar, sănătate și protecția copilului, agricultură și dezvoltare rurală, angajament civic și creștin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la condiții de viață mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunității în care trăiesc. Prin proiectele noastre, ne concentrăm pe transformarea comunităților și a membrilor acestora pentru a realiza o viață împlinită pentru fiecare copil.

www.worldvision.ro

http://www.facebook.com/WorldVisionRomania

http://blog.worldvision.ro/

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația Young Initiative în parteneriat cu Fundația World Vision România și beneficiază de o finanțare în valoare de 237.337 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.orgInformații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.