• 11987654321

  • 83 Andy St. Madison NJ 78002

avatar

Creștere, parteneriat, inspirație. Au fost cuvintele prin care reprezentanții organizațiilor selectate în Accelerator ONG și-au exprimat așteptările legate de program în cadrul întâlnirii de introducere și planificare la care echipa a luat parte în formulă completă. Oameni energici, dornici de bine și dedicați misiunii lor sunt pregătiți să accelereze fapte bune în comunitățile în care activează.

Programul Accelerator ONG este o componentă esențială a proiectului “Acceleratorul de Sustenabilitate pentru ONG-uri”, derulat  de Asociația Young Initiative și Fundația World Vision România cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește capacitatea organizațiilor non-profit din România de a implementa procese de dezvoltare organizațională care să ducă la un impact sporit în comunitate. 

În cadrul procesului de selecție la care au luat parte peste 50 de organizații, au fost evaluate aspecte precum: nevoile ONG-ului în contextul programului, aplicabilitatea programului pentru dezvoltarea organizației, motivația, capacitatea și angajamentul pentru program, modalitatea de replicare a cunoștințelor dobândite și impactul estimat. Cu bucurie urăm succes și bun venit în comunitatea Accelerator ONG organizațiilor selectate:

Domeniul rural

📍 Alianța pentru Dezvoltare Economică Regională – ADER

📍 Asociația De Poveste

📍 Asociația Raza de Speranță în Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist

📍 Asociația Copii pentru Viitor

📍 Asociația Inițiativă în Educație

📍 Asociația Multidimensional

📍 Asociația United Cristian AID Bunul Samaritean

📍 Asociația Green Space / Spațiul Verde

📍 Fundația Cantacuzino Florești

📍 Life Education for All

Domeniul tineret

📍 Asociația de Tineret Onestin

📍 Asociația Beyond

📍 Asociația Studenților Psihologi din România

📍 Asociația Dascălii Schimbării

📍 Asociația de Tineret, Turism și Ecologie „Cutezătorii Munților”

📍 Asociația IDEI

Domeniul civic/mediu/drepturile omului

📍 Asociația AUM

📍 Asociația Capital Cultural

📍 Asociația Montană Carpați

📍 Asociația Plai Transilvan

📍 Asociația Volens

📍 Societatea pentru Educație Sexuală și Contraceptivă

Pe parcursul a 16 luni, ONG-urile selectate vor fi sprijinite de cei patru experți în dezvoltare și management (coach) care vor oferi asistență personalizată și ghidare în procesul de dezvoltare organizațională, fiecare dintre ei având o vastă experiență în sectorul ONG din România.

Luca Ciubotaru

Cu o experiență de peste 12 ani în mediul nonguvernamental, Luca a fost președinte al Asociației Europene a Studenților în Drept – ELSA Iași și a fondat Asociația Studenților în Drept – ASD UAIC Iași. În anul 2014 a fost unul dintre cei doi tineri care au reprezentat România la Organizația Națiunilor Unite (ONU), New York, derulând numeroase inițiative în domeniu. În activitatea sa din mediul nonguvernamental, Luca a colaborat cu organizații precum Teach for Romania, Confederația Caritas România, Code 4 Romania, UNICEF, Consiliul Tineretului din România. Preocupat de promovarea educației civice și a drepturilor cetățenilor, a democrației participative, Luca a fondat în anul 2017 organizația Rădăuțiul Civic, premiată în ultimii trei ani consecutiv la nivel național pentru acțiunile de advocacy, organizare comunitară și implicare civică locală.

Luca Ciubotaru este absolvent al Facultății de Drept (2014) și al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (2018). În prezent, este doctorand al Facultății de Drept, Universitatea din București și cadru didactic colaborator al catedrei de Drept constituțional și instituții politice de la aceeași facultate, din anul 2017 fiind consilier în cadrul Departamentului Constituțional Legislativ al Administrației Prezidențiale.

Alina Pop

Cu o experiență de peste 20 de ani în sectorul neguvernamental, Alina a parcurs toate etapele, de la voluntar în cadrul diferitelor programe, până la poziţii de management. Din 2010 asigură managementul diferitelor proiecte la nivel național și european, dezvoltând alături de colegi din sector standarde de calitate pentru lucrul cu tinerii, standarde care pot conduce progresiv la creșterea capacității organizaționale. Ea a absolvit programul de perfecționare pentru manageri  organizat în Hong Kong de către Asia Pacific YMCA, creionând strategii organizaționale și evenimente internaționale la scară mare. Alina este pasionată de drepturile omului, educaţie, programe de dezvoltare personală, turism alternativ, participând şi facilitând numeroase cursuri și ateliere pentru lucrători de tineret, tineri și manageri în Europa, Asia, America. Ea crede cu tărie în rolul tinerilor în societatea actuală, militând pentru “empowerment”, în sensul creării de diferite oportunităţi pentru ca aceștia să se implice în organizaţie, în comunitate, iar vocea şi acţiunile lor să producă schimbarea în bine.

Alina Pop are un master în științe juridice,  fiind lucrător de tineret  și formator în diferite contexte de învățare naționale, europene și internaționale. Din 2011 este directorul executiv al Federației YMCA Romania, membră a World YMCA – cea mai mare și mai veche  organizație de tineret din lume.

Maricica Cihodaru

Maricica are o experiență de aproape 30 de ani în sectorul nonprofit din România. Absolventă a Facultății de Asistență Socială în anul 1997, a fost încă din anii studenției fascinată de activitățile desfășurate de organizațiile din Europa pe care a început să le cunoască datorită burselor obținute în Italia, Austria, Franța, Liechtenstein.

A început să activeze din 1993 ca voluntar în cadrul rețelei Caritas, acolo unde descoperă  „potențialul ființei umane, dar și nevoia și sărăcia cu toate fațetele ei cu care se confruntă pe de o parte persoanele aflate în nevoie, iar pe de altă parte grupurile formale sau informale de persoane care doresc să se implice în dezvoltarea de proiecte”. În anul 2002, împreună cu un grup de prieteni, înființează Asociația Aproapele cu obiectivul de a veni în sprijinul semenilor și de a produce schimbarea în comunitate.

În decursul anilor a făcut parte din diferite organizații, este membru în Comisii și Consilii directoare, ocupând poziții de la asistent social, consilier, formator, coordonator de programe până la director general, președinte, implementând diferite servicii sociale, proiecte și programe (prevenire trafic de persoane, violență domestică, dezinstituționalizare, integrare sociala a tinerilor din centrele de plasament, copil și familie, case de tip familial, proiecte educaționale,  etc.), oferind totodată formare și consultanță  ONG-urilor pentru a ține pasul cu schimbările și provocările permanente din domeniu. În prezent, ocupă funcția de manager dezvoltare organizațională în cadrul Asociației Caritas București.

Mihai Nicolae Tudorică

Mihai vine cu o experiență bogată în marketing, strângere de fonduri, consultanță nonprofit și management. Activitatea sa în domeniul ONG a început în 2001 odată cu înscrierea în AIESEC, unde a ocupat ulterior și poziția de vicepreședinte HR. Apoi, timp de 2 ani, Mihai a lucrat în fundraising în cadrul fundației World Vision România. Și-a conturat expertiza internațională în Mozambic (Africa), unde a fost consultant management în cadrul unei companii. Odată cu întoarcerea în țară a fost implicat în dezvoltarea unui grup de activism civic și a oferit consultanță pentru înființarea ultimului val de fundații comunitare din România. Mihai crede în implicarea civică, în dezvoltarea comunităților și este nerăbdător să lucreze în Accelerator ONG cu oameni implicați, responsabili care vor sa crească organizații la nivel local.

Începând cu luna aprilie (2022), organizațiile selectate vor trece printr-o evaluare a organizației (realizând o analiză diagnostic), vor dezvolta ulterior un plan de dezvoltare organizațională și vor pune în aplicare obiectivele agreate împreună cu coach-ul dedicat, în vederea materializării unei activități sustenabile cu impact în comunitate și rezultate pe termen lung.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

Despre Asociația Young Initiative

Asociația Young Initiative sprijină dezvoltarea prin educație a tinerilor și comunităților din România din 2009. Organizația are 3 piloni de activitate: Incluziune Socială, Împuternicirea Tinerilor (Youth Empowerment), Dezvoltarea ONG-urilor. Asociația sprijină în mod activ copii instituționalizați, tineri și ONG-uri din România și din Europa, iar numitorul comun este credința puternică în forța educației de a transforma comunități. Viziunea Asociației este că o societate educată este o societate puternică și liberă. Credem în puterea educației de a schimba oameni și comunități, de a crea oportunități și de a sprijini copiii și tinerii pentru a se dezvolta la adevăratul lor potențial. O educație de calitate dezvoltă spiritul liber, inițiativa, gândirea critică, curiozitatea și creează premisele unei vieți independente. Asociația Young Initiative operează din 2014 Centrul pentru Managementul Organizațiilor Nonprofit, proiect derulat cu sprijinul Granturilor SEE 2009-2014, prin care ONG-urile din România beneficiază de resurse educaționale și programe de suport. Asociația este membră a YMCA, care sprijină dezvoltarea a peste 58 milioane de tineri și 12.000 comunități în peste 120 țări din lume.

www.younginitiative.org

www.management-ong.ro

https://www.facebook.com/fb.young.initiative

Despre World Vision România

World Vision România este o organizație care desfășoară programe de intervenție umanitară de urgență, dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății. Fundația lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de țări din întreaga lume. În 30 de ani de prezență în România, am ajutat peste 500.000 de copii și adulți, în aproape 500 de comunități din 18 județe. World Vision România crede în dreptul la șanse egale pentru copiii de la sate și de la oraș și de aceea în comunitățile rurale unde este prezentă desfășoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung, cu focus pe educație și reducerea abandonului școlar, sănătate și protecția copilului, agricultură și dezvoltare rurală, angajament civic și creștin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la condiții de viață mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunității în care trăiesc. Prin proiectele noastre, ne concentrăm pe transformarea comunităților și a membrilor acestora pentru a realiza o viață împlinită pentru fiecare copil.

www.worldvision.ro

http://www.facebook.com/WorldVisionRomania

http://blog.worldvision.ro/

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația Young Initiative în parteneriat cu Fundația World Vision România și beneficiază de o finanțare în valoare de 237.337 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.orgInformații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.