• 11987654321

  • 83 Andy St. Madison NJ 78002

Alianța pentru Dezvoltare Economică Regională – ADER

Cine suntem?

 

Alianța pentru Dezvoltare Economică Regională – ADER este o asociație în afirmare, inițiată de un grup de tineri antreprenori vizionari, dornici să dea un impuls dezvoltării regionale din zona de Sud-Est a României. Pornind de la premisa reconstructiei durabile a infrastructurii sociale prin colaborarea interdisciplinara dintre diferite categorii de profesionisti, ADER se dorește a fi un avanpost de inovație și initiațivă comunitară.

Grefată pe mixul de expertize ale fondatorilor ei, ADER reprezintă o interfață socio-comunitară de acțiune în domeniul dezvoltării durabile, cu implicarea elitelor și a persoanelor-resursă recrutate din rândul comunităților locale.

Misiunea ADER este aceea de a promova valorile europene, de a îmbunătăţi permanent nivelul de trai al locuitorilor din zona de Sud-Est a României, de a stimula implicarea socială a cetățenilor în soluţionarea problemelor comunităţii și de a încuraja participarea comunitară și emanciparea de fond a comunităţilor locale din zona Dâmbovița-București-Ilfov.

Ce facem?

Principalele obiective și direcții de acțiune: implicarea pe plan comunitar în dezvoltarea activităţilor generatoare de venit; aprofundarea schimburilor de experienţă cu comunităţi naţionale şi europene; acţiuni culturale, pentru atragerea tinerilor din mediul rural spre valorile tradiţionale; promovarea cooperării culturale, pe plan naţional şi internaţional;  organizarea de conferinţe, simpozioane şi centre de excelenţă, şcoli de vară, expoziţii, spectacole, concerte etc.;  implicarea în acţiuni sociale pentru susţinerea persoanelor defavorizate;  înfiinţarea unor cluburi pentru întreţinerea relaţiilor intercomunitare; ample programe de voluntariat.

În perioada 18-23 aprilie 2017, ADER a făcut parte din consorțiul de implementare a proiectului “Repunerea patrimoniului intangibil al minorităților în circuitul cultural prin educație media și gaming, cu participarea promotorilor culturali din România și Norvegia”, finanțat în cadrul SEE 2009-2014 ¬- Fondul pentru relații bilaterale – Măsura B: Crearea / menținerea relațiilor bilaterale și schimburi de experiență. Mobilitatea transnațională a inclus activități derulate pe durata a  6 zile, din care 4 zile au fost dedicate activităților lucrative, și anume: schimb de experiență privind promovarea patrimoniului cultural nematerial, transferul de bune practici în domeniul educației vizuale, publicității culturale și gândirii creative pentru promotorii culturali, dar și conceptualizării și identificării de oportunități pentru viitoare proiecte în parteneriat.

În perioada 13-18 august 2017, ADER a implementat, în calitate de Aplicant, proiectul cu titlul CULTURA FUSION – an intervention on heritage preservation through knowledge sharing event between cultural operators from Romania and Norway, finanțat în cadrul SEE 2009-2014 ¬- Fondul pentru relații bilaterale – Măsura B: Crearea / menținerea relațiilor bilaterale și schimburi de experiență. Această mobilitate a constat în inițierea cooperării și a schimbului de experiență în domeniul alfabetizării vizuale și al publicității culturale pentru operatorii culturali din România și Norvegia. Scenariul propus pentru această mobilitate transnațională a vizat participarea a trei operatori culturali din România și a unei organizații specializate în producția și educația mediatică din Oslo, Norvegia.

În perioada 05.08.2019- 25.10.2019, ADER a implementat, în calitate de Aplicant, proiectul cu titlul EDUCAT – Educație financiară, antreprenoriat și abilități de utilizare a tehnologiei pentru tineri dezavantajaţi din Dâmbovița-București-Ilfov. Proiectul a fost implementat în partneriat cu Asociaţia  Global   Network  for Democracy  and   Human  Rights “Reţeaua Globală pentru   Democraţie şi Drepturile Omului” – (GNDHR). Beneficiarii proiectului au fost 180 tineri cu vârste cuprinse între 14-35 ani proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri instituționalizați, NEETs etc.), din zona Dâmboviţa-Bucureşti-Ilfov (Vișina, Tartășești, județul Dâmbovița și Brănești, județul Ilfov), care au deprins competențe în domeniul educației financiare, antreprenoriat și abilități de utilizare a TIC.

De ce participăm la Accelerator?

Am ales să depunem candidatura pentru Accelerator ONG deoarece considerăm că această inițiativă este o oportunitate fără precedent de dezvoltare a organizațiilor non-profit din România. Prin coaching structurat, cu participarea unor persoane-resursă cu multiple competențe, într-un mediu de colaborare stimulativ, avem ocazia să ne perfecționăm stilul de muncă, să deprindem noi abilități și să câștigăm experiență în strategizarea acțiunilor organizației noastre pentru o dezvoltare organică pe fundamente solide.

Alte informații relevante

ADER își propune creșterea gradului de reacție și proactivitate a membrilor comunităților din Sud-Estul României privind implicarea cetățenilor simpli în propunerea și implementarea unui plan local de măsuri pentru dezvoltarea turismului rural, în spiritul protecţiei mediului înconjurător și al dezvoltării de servicii în domeniul protecţiei sociale şi al sănătăţii, cu accent pe dezvoltarea activităţilor generatoare de venit și atragerea de investitori locali și mobilizarea tinerilor antreprenori. Sprijinim tinerii lideri locali să dezvolte noi afaceri în mediul rural, pornind de la resursele locale și încurajând totodată cooperarea regional Desideratul ADER este acela de a restabili locuitorilor Sud-Estul României  onoarea de a aparține unei comunități, în acest sens cultivând spiritul de co-creare de valori pentru urbea proprie, pe baza promovării inițiativei private și a creativității individuale și colective. În felul acesta, sperăm să redăm identitatea spirituală și puterea economică și de dezvoltare comunitară a orașelor mici din Sud-Estul României. Pornind de la ceea ce au localnicii mai drag și mai autentic în conștiința proprie, dar și în conștiința colectivă a urbei, dorim să reconstruim acele modele de inițiativă locală, bazate pe respect, exemplul propriu și reputație locală și regională.

Cum intrăm în contact?

Telefon: (+40) 758 220 291

E-mail: officeteam.ader@gmail.com

Website: aderasociatia.wordpress.com

Facebook: https://www.facebook.com/AliantaADER/

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația Young Initiative în parteneriat cu Fundația World Vision România și beneficiază de o finanțare în valoare de 237.337 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.orgInformații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.